Öncelikle Özel Yalova Uzmanlar Hastanesi olarak birinci önceliğimizin hasta/hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, dünyadan sonra Türkiye’de de Coronavirus (COVID–19) vakası görülmesinin ardından hastalarımızı ve refakatçilerimizi korumak ve güvenliklerini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane yönetiminin aldığı önlemler çerçevesinde hasta ziyaretlerine bir süreliğine izin verilmeyeceğini paylaşmak isteriz.

Hastanemizde yatan hastalarımıza yalnızca bir refakatçinin eşlik etmesini önemle rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Turkey  United Kindom  WhatsAppÇocuk SağlığıE-SONUÇ
Hastane Randevu  Doktorlarımız Cevaplıyor  Hastane Bilgi


Ülkemizde en çok İTP adı verilen kan hastalığının tedaviye dirençli formları için yapılan bu ameliyat, ileri laparoskopi uygulanan merkezlerde yapılmaktadır. Suriye kökenli hastamıza hastanemizde İTP tanısı konulmuş, tedavi sürecinde klinik düzelme olmaması nedeniyle önerilen ameliyat, ileri laparoskopi deneyimi olan doktorumuz Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Alp Özçelik tarafından başarıyla gerçekleştirilmiş, hastamız 1 gün sonra taburcu olmuştur.

alp ozcelikOp. Dr. Alp Özçelik, ‘Dalak, karın boşluğunun sol-üst-arka köşe-sinde, diyafragmanın hemen altında yer alan yumruk büyüklüğünde bir organdır. Midenin sol-üst tarafında, sol böbreğin önünde bulunur. Dalak diyafragmaya, mideye, kalın bağırsağa, pankreasa ve sol böb-reğe uzanan bağlarla yerinde asılı durur. Trafik kazalarında en çok yaralanan ve karın içi kanamaya yol açan katı yapıdaki (solid) organ-dır. Dalağın boyunun 15 cm'den uzun veya ağırlığının 500 gramdan fazla olması dalak büyümesi (splenomegali) olarak kabul edilir. Da-lak tek organdır. Ancak her beş kişiden birinde, çoğu dalak iç yüzüne komşu olmak üzere, birkaç cm çapında, fazladan (aksesuar) bir dalak dokusu daha bulunur. Dalağın temel işlevlerinden biri kanı süzerek bozulmuş veya ömrünü tamamlamış kan hücrelerini ayıklamak şek-lindedir. Dalak bu işlemi vücuttaki tüm kanı her 20 dakikada bir süze-rek yapar. Dalak ayrıca bağışıklıkla ilgili ve bazı mikroplara dirençle ilgili görevler de üstlenir. ‘ dedi.


Dalak alınması hangi durumlarda gereklidir?

 • İTP hastalığı: 'İdyopatik trombositopenik purpura' adlı nedeni bilin-meyen hastalıkta pıhtılaşmayı sağlayan trombositler çok düşük sayıda yer alır ve bu duruma 'trombositopeni' adı verilir. Hastalarda pıhtılaşma sorunu oluştuğundan, çok küçük darbelerle bile vücutlarında derin mor-luklar belirebilir. İlaç tedavisine yanıt vermeyen bazı olgularda kan dok-torları (Hematoloji Uzmanı), hastalığın tedavisi amacı ile dalağın alın-masına (splenektomi ameliyatı) karar verebilirler.
 • Hemolitik anemi: Alyuvarların yıkılması ile seyreden ve derin kansızlık nedeni olan hastalıktır.
 • Sferositoz
 • Orak hücreli anemi
 • Talasemi: Akdeniz anemisi veya Akdeniz kansızlığı hastalığı
 • Lenfoma: bazı lenfoma türlerinde, tanısal amaçlı dalağın alınması ge-rekebilir.
 • Spontan dalak rüptürü: bazı hastalıklarda dalağın büyümesi ve kendi-liğinden patlaması
 • Dalak yaralanmaları: trafik kazaları, yüksekten düşmeler, sert bir cismin çarpması, kurşun ve bıçak ile yaralanmalar vb. durumlar sonu-cunda
 • Dalak kistleri
 • Dalak tümörleri: lenfoma, lösemi vb.
 • Dalak atar damarı anevrizması: dalağın atar damarında baloncuk ol-masıdır.

 

 dalak

Özel Yalova Hastanesi

Sosyal Medya Hesaplarımız