Öncelikle Özel Yalova Uzmanlar Hastanesi olarak birinci önceliğimizin hasta/hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, dünyadan sonra Türkiye’de de Coronavirus (COVID–19) vakası görülmesinin ardından hastalarımızı ve refakatçilerimizi korumak ve güvenliklerini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane yönetiminin aldığı önlemler çerçevesinde hasta ziyaretlerine bir süreliğine izin verilmeyeceğini paylaşmak isteriz.

Hastanemizde yatan hastalarımıza yalnızca bir refakatçinin eşlik etmesini önemle rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Turkey  United Kindom  WhatsAppÇocuk SağlığıE-SONUÇ
Hastane Randevu  Doktorlarımız Cevaplıyor  Hastane Bilgi


31 MAYIS SİGARASIZ DÜNYA GÜNÜ dolayısı ile Toraks Derneği İl Temsilcisi ve Özel Yalova Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Ertan Sarıbaş basın açıklamasında bulundu.

ertan-saribasDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önderliğinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara karşı yürütülen mücadele kapsamında tüm dünya ülkelerinde her yıl 31 Mayıs günü belirlenen tema kapsamında “Dünya Sigarasız Günü” olarak kutlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, “31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” nün temasını 2015 yılı için “Tütün ürünlerinde yasadışı ticaretin önlenmesi” olarak belirlemiştir.

Küresel tütün salgınını önlemek üzere DSÖ öncülüğünde hazırlanan ve bugün itibarıyla 180 ülkenin taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) kapsamında yapılan mücadelede önemli adımlar atan ülkemiz, tütün kontrolü alanında etkin düzenlemelere ve uygulamalara sahip en iyi ülkelerden biri olma başarısını göstermiş bulunmaktadır.

Tütün kontrolünde temel amaç; tütün ürünleri tüketiminin başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklarla ispat edilmiş sebep-sonuç ilişkisi nedeniyle kullanım yaygınlığı dikkate alınarak, tüketimi azaltmak, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tütün tüketimine başlamayı önlemek ve başkasının tükettiği sigara dumanından dolayı pasif etkilenimi ortadan kaldırmaktır.

TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu), tütün kontrolü çalışmalarında Sağlık Bakanlığımızın yanı sıra en etkin şekilde yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş bağımsız kamu otoritesidir. Tütün kontrolü alanında ülke çapında sürdürülebilir, kapsamlı, kanıta dayalı ve etkili stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması ve uygulatılması yönündeki düzenleme ve çalışmalarını sürdürmektedir. 4207 ve 4733 sayılı Kanunlar başta olmak üzere Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı’nda belirlenen Kurumsal görevler, öncelikle birey ve toplum sağlığı adına “sosyal sorumluluk” olarak algılayarak yürütülmektedir.

Mevcut ve gelecek nesillerimizin sağlığının korunmasına yönelik anayasal ve yasal sorumluluklarımızın bilincinde ve sağlığın en büyük zenginlik olduğunun farkında olarak ülkemizin her köşesine dumansız ortamlar sunan tütün kontrolü çalışmalarına toplumsal desteğin daha da artırılması temennimizdir.

Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini ise pasif sigara içimine bağlı olmaktadır. Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği ve bu ölümlerin %80’inin düşük veorta gelirli ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir.

Sigara endüstrisinin ana hedefinin 11-13 yaş grubu çocuklar olduğu ve ülkemizde de sigaraya başlama yaşının gittikçe bu yaş grubuna kaydığı bilinmektedir. Eğer çocuklarımızın sigaraya başlamasını ve pasif sigaraya maruziyetini engelleyemezsek, 20-30 yıl sonra onlar sigaranın kurbanları olacaklardır.

Ülkemizde 5727 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte sigarasız bir toplum olma açısından önemli bir yol alınmıştır. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ise sigara satışlarında %5 civarında düşme meydana gelmiştir. Bu sayede hem sigara içenlerin oranında azalma olurken hem de pasif sigara maruziyeti (Kapalı alanlarda içme yasağı)oranları azalmıştır.

“31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” münasebetiyle, tütün kontrolüne yönelik çalışmalara destek veren kamu ve sivil tüm paydaş kurum ve kuruluşlara, medya kuruluşlarına ve yüksek duyarlılığa sahip vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

TORAKS Derneği ülkemizde sigara konusunda bugüne kadar sürdürdüğü mücadelesini her zaman devam ettirecek veTütün kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin ve 5727 sayılı yasanın uygulanmasının takipçisi olacaktır.

TORAKS Derneği Tütün Kontrol Çalışma Grubu ve Yalova İl Temsilcisi olarak 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü vesilesi ile tüm vatandaşlarımızın gününü kutlar sağlıklı nesillerimizin geleceği için tüm halkımızın ''Dumansız Bir Hava Sahasında'' yaşamasını temenni ederim.

Özel Yalova Hastanesi

Sosyal Medya Hesaplarımız