Turkey  United Kindom  WhatsAppÇocuk SağlığıE-SONUÇ
Hastane Randevu  Doktorlarımız Cevaplıyor  Hastane Bilgi

EEG, beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanıklık hem de uyku halindeyken üretilen elektriksel faaliyetin kağıt üzerine beyin dalgaları halinde yazdırılmasıdır. Kısaca beyin temel bioelektrik aktivitesinin incelenmesidir.

EEG'yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesi, epilepsi hastalığının yeri ve şekli hakkında bilgi edinilir.

Beynin elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleştirilen küçük metal elektrodlar aracılığıyla EEG aletine iletilir ve kaydedilir. Çekim sırasında hastaya direkt elektrik verilmesi söz konusu olmadığından, hasta herhangi bir ağrı duymaz. Kaliteli bir kayıt alabilmek için hasta çekim sırasında gözleri kapalı, çene ve boyun kaslarını gevşek tutmalı ve hareketsiz durmalıdır.

Uykuda EEG

Hasta, bu tür çekime gelmeden önceki gece uykusuz kalmalı, çekim gününün sabahı saçlarını yıkamalı, sürekli kullanılan ilaçlar varsa, çekim gününde de ilaçlar kullanılmalıdır.

 

EMG (Elektriyomografi)EMG, kasların kasılmasını sağlayan elektriksel aktivitenin izlendiği ve yorumlandığı bir kas incelemesidir. EEG'den farkı olarak beyin dalgalarının değil, vücuttaki sinir ve kasların elektriksel yöntemle incelenmesidir.

EMG ile; Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şidettle doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iiletme fonksiyonları ölçülür. "His" ve "Hareket" fonksiyonunu yerine getiren sinirler ayrı ayrı incelenir.

EMG Neden Yapılır?

Sinir yaralanmaları, sinir sıkışmaları, Sinirlerin fonksiyonlarını bozan hastalıkların teşhisi (şeker hastalığı, böbrek hastalığı gibi), kan hastalıklarıın teşhisi, kas erimeleriyle gelen omurilik hastalıklarının teşhisi için yapılır.

EMG Nasıl Yapılır?

Kaslardaki sorunların tanısı için iğne elektrotları kullanılır. EMG incelemesinde herhangi bir elektriksel uyarı verilmez. Kaslarda normal veya anormal elektriksel aktivitenin kaydedilmesi için iğne elektrotları kullanılır. Parmaklara ve sinirlerin üzerindeki ciilt bölgelerine düşük şiddetle elektrik akımı uygulanır. Sinirin veya cildin başka bir yerinden bu akım bilgisayarlı aletlerle toplanarak ölçüm yapılır. Böylece sinirin sağlıklı fonksiyon yapıp yapmadığı anlaşılır.

EMG İşlemi Ne Kadar Sürer?

  • Süre değişebilmekle birlikte ortalama yarım saat ile bir saat arasındadır.
  • EMG İncelemesine Gelirken;
  • Hastanın aç olması gerekmez.
  • Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında sakınca yoktur. Ancak, özel durumlarda bazı ilaçları kullanmaması gerekir, bu durumlarda hekim tarafından gereken uyarı önceden yapılır.
  • Rahat bir giysi giymesi, incelemeyi kolaylaştırır. Kadın hastaların külotlu çorap giymemeleri önerilir.
  • Kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hekimi uyarması önerilir.

Uyarılmış Potansiyaller

Uyarılmış Potansiyeller; santral sinir sisteminin başlıca duyu yollarının bütünlüğünü kontrol eden elektrofizyolojik incelemelerdir. Potansiyel görsel, işitsel veya duyu gibi herhangi bir dış uyaranla beyin hücrelerinden elde edilen cevaplardır. Hekim, çoğu zaman hastanın muayene bulguları tek başına teşhis koymakta yetersiz kaldığı durumlarda, tanıya destek olması amacıyla bu incelemelerden birini veya birkaçını istemektedir.

 

 

Özel Yalova Hastanesi

Sosyal Medya Hesaplarımız