Çalışmaya göre tanı ve tedavideki gelişmeler neticesinde sadece Amerikada, son 30 yılda 500 bin kadar hastanın hayatı kurtulmuş.
Burada çıkaracağımız sonuç onkoloji hastalarımızın bilmin kendilerine uzattığı yardım elini sıkı sıkı tumaları olsa gerek.
&nbsp
sigara kadinlarin sesini kalinlastiriyor bSigara vücudun kolon kanserine olan yanıtını ve kolon kanserinin biyolojisini etkiliyor mu ?
Dr Hamada ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada sigara içen 700 kadar kolon kanserli hastanın tümör preperatları incelenmiş.
Bu hastalarda vücudun kolon kanserine karşı savunma yaptığını gösteren infiltre edici ( tümörün içerisine girebilen ) T lenfositlerin daha az olduğu görülmüş.
Sonuç olarak şunu söylemişler kolon kanseri hastası iseniz ve sigara içiyorsanız hemen bırakın.
Ailenizde kolon kanseri varsa yine sigarayı hemen bırakın.

Günde bir bardak şarap meme kanseri irskini arttırıyor !
Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü (AICR) ve Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) nin yayınladığı rapora göre günde bir bardak şarap veya bira içmenin (yaklaşık 10 g alkole karşılık geliyor) meme kanseri riskini menapoz öncesi kadınlarda %5 , menapozdaki ise kadınlarda ise %9 arttırabiliyor.
12 milyondan fazla kadın ve 260.000’den fazla meme kanseri vakasını içeren kohortta gerçekleştirilmiş 119 çalışmanın gözden geçirildiği analiz sonucuna göre günde bir bardak alkol dahi kanser gelişiminde etkili olabiliyor.alcohol icki alkol
Amerikan kanser derneğinin başka bir açıklamsına göre ise alkol kullanıımı özellikle soluk borusu, yemek borusu, karaciğer, meme ve kolon, mide, pankreas kanserlerini arttırıyor. Ancak diğer tüm kanserler içinde bir risk faktörü olarak görülüyor. Alkol kullanımının azaltılması da, bir çözüm olarak görülmüyor çünkü yine aynı derneğin bir çaışmasına göre yoğun alkol alanlar daha fazla risk altında olsa da günde bir bardak veya daha az alkol alımının dahi kanser ile ilişkisi var.
alkolün meme kanseri riskini arttırmasının, kanda dolaşan östrojen( kadınlık hormonu ) ile etkileşerek olduğu belirtiliyor.
Sonuç olarak sigara ve alkolün azından bile uzak durmalı.
Hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisinde bilmin bize uzattığı eli tutmalı.
&nbsp
&nbsp
Selam ve sevgiler,

Prof. Dr. Cem BÖRÜBAN
Özel Yalova Hastanesi
Tıbbi Onkoloji Kliniği