Nefroloji Nedir?

Nefroloji, böbreklerin yapısı, işlevleri ve hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Nefroloji, adını Yunanca böbrek anlamına gelen nephros sözcüğünden alır. Böbrek(ler) ile ilgili anlamında kullanılan renal sözcüğü ise Latince renalis sözcüğünden gelir.

Tanı ve Tedaviler

 • İdrar tetkiki ve mikroskopisi
 • 24 saatlik idrar analizi
 • Böbrek işlevleri ile ilgili kan testleri
 • İmmünolojik testler
 • 24 saatlik kan basıncı izlemi
 • Sintigrafik yöntemler
 • Radyolojik yöntemler
 • Böbrek biyopsisi
 • Böbrek anjiyografisi ve anjiyoplasti
 • Doku tiplendirmesi
 • Hemodiyaliz işlemi
 • Periton diyalizi işlemi
 • Böbrek nakli hazırlığı ve nakil sonrası takip