sinem gunduzRotavirüs erken çocukluk döneminde şiddetli ishalin&nbsp(gastroenterit) en sık nedenidir. Çoğu çocuk, 5 yaşına kadar bu&nbsphastalığa yakalanırlar, özellikle 4-36 ay grubunda ağır seyrederek&nbspölüme neden olabilir. Rotavirus her yıl 2 milyondan fazla hastane&nbspyatışına ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yılda yaklaşık yarım&nbspmilyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Avustralya gibi gelişmiş&nbspülkelerde rotavirüs hastalığının ölüme neden olduğu nadirdir ancak&nbspbaşta 2 yaşın altındaki çocuklar olmak üzere hastaneye başvurma&nbspyaygındır.

Belirtiler Nelerdir, Nasıl Yayılır?
Rotavirus enfeksiyonu 1-3 günlük inkübasyon periyodundan&nbspsonra ateş ve kusmayı izleyen sulu ishalle karakterize bir klinik tabloya neden olur. Diğer bütün viral etkenlere göre daha ağır gastroenterite yol açar. Özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda ağır seyreder. Rotavirüs hastalığı oldukça bulaşıcıdır ve hastalıklı bir kimsenin kusmuğu ve dışkısı kanalıyla şu yollardan yayılır:
• Kişiden kişiye temas örneğin hasta olan bir kimseye veya virüsü elinde taşıyan bir kimseye dokunmak
• Hastalık bulaşmış olan eşyalar
• Hastalık bulaşmış olan yiyecek ve içecekler
Nasıl Önlenir?
Yaşamın erken dönemindeki aşılama, çocuğun ilk doğal enfeksiyonuna benzer şekilde, şiddetli rotavirus enfeksiyon ataklarını ve buna bağlı ölümleri önlemede en etkin yöntemdir. Dünya Sağlık Örgütü oral rotavirus aşısının ulusal bağışıklama programına alınmasını önermektedir. Aşı iki ve dört aylık dönemlerde olmak üzere, 2 doz olarak verilir ve aşı işlemi bebek 24 haftalık olana kadar tamamlanır. Aşı dışında dikkat edilmesi gereken durumları şöyle sıralayabiliriz
-Yiyecek hazırlanan veya yenen yüzeylerde kesinlikle bez değiştirmeyiniz
-Kusmuk veya dışkı ile kirlenen yüzeyler, eşyalar (oyuncaklar dahil) ve elbiseler sıcak su ve deterjanla iyice yıkanmalıdır. Eşyaları temizledikten sonra kurumaya bırakınız
-İshal olan çocuklar iyileştikten 24 saat sonrasına kadar anaokuluna gönderilmemelidir
-İshal olan kimseler tam olarak iyileştikten 2 hafta sonrasına kadar havuzlarda yüzmemeli, yürümemeli veya oynamamalıdır.