Özgeçmiş

Kişisel Bilgiler

  • Uzmanlık Alanı: Nöroloji
  • Yabancı Dil: İngilizce
  • Eğitim: Üniversite; Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
    İhtisas; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • E-posta: mustafa.yilmaz@oyh.com.tr

Mesleki Kariyer

  • Epilepsi hastalarda BBT, EEG, MR, SPECT çalışmaları
  • Uyku bozuklukları Eğitimi-EMG ve Kas Hastalıkları Eğitimi
  • Hastane Yönetimi Sertifikası

Uzm. Dr. Mustafa Yılmaz

  • Nöroloji