Özgeçmiş

Kişisel Bilgiler

 • Uzmanlık Alanı: Kardiyoloji
 • Yabancı Dil: İngilizce
 • Eğitim: Üniversite; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  İhtisas; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • E-posta: murat.fazlioglu@oyh.com.tr

Mesleki Kariyer

 • Giresun Prof. Dr. A. İ. Özdemir Devlet Hastanesi
 • Kalp Yetersizliğinde Kalp Hızı Değişkenliği Parametreleri ile QT Sürelerinin İlişkisi, Dr. F. Tekiner, Doç. Dr. K. Gemici, Dr. D. Çiçek, Dr. E. Ekicibaşı, Dr. M. Fazlıoğlu, Prof. Dr. J. Cordan , Türk Kardiyol Dern Arş 2004; 32: 232-238
 • Koroner arter hastalığı risk faktörleri bulunan olgularda aterosklerozun öngörülmesinde karotis intima-media kalınlığı ve pulse wave velositenin etkinliği, Dr. Ahmet Odabaşı,Dr. Aysel Aydın Kaderli,Prof. Dr. Osman Akın Serdar, Doç. Dr. Dilek Yeşilbursa, Dr. Murat Fazlıoğlu, Dr. Kemal Karaağaç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilimdalı, 2006 TKD kongresi poster sunumu
 • Arteriyel Sertlik (Stiffness) ve Arteriyel Elastisite Kaybı ile Koroner Arter Hastalığı Riski ve Koroner Tutulumun Ciddiyeti Arasındaki İlişki, Dr. M. Fazlıoğlu, Prof. Dr. E. Kumbay , Tez (13.11.2006)
 • Arterial Elasticity Measurement in Renal Transplant Recipients, A. Yildiz, M. Fazlioglu, A. Ersoy, M. Gullulu, S. Gullulu, and M. Yurtkuran, Transplantation Proceedings, 39, 1455?1457 (2007) 1455
 • Small arterial elasticity predicts the extent of coronary artery disease: Relationship with serum uric acid, M.Fazlıoğlu, T.Şentürk, E.Kumbay, A Kaderli, Yyılmaz, B.Özdemir, I.Baran, A.Aydınlar, Atherosclerosis (22.4.2008)
 • Arterial elasticity and plasma levels of adiponectin and leptin in type 2 diabetic patients treated with thiazolidinediones., Endocrine. 2008 Feb;33(1):101-5. Epub 2008 Apr 5.

Uzm. Dr. Murat Fazlıoğlu

 • Kardiyoloji