Özgeçmiş

Kişisel Bilgiler

 • Uzmanlık Alanı: Psikiyatri
 • Yabancı Dil: İngilizce
 • Eğitim: Üniversite; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
  İhtisas; İzzet Baysal Üniversitesi Psikiyatri ABD
 • E-posta: keriman.akyildiz@oyh.com.tr

Mesleki Kariyer

 • Artvin Devlet Hastanesi
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi (4 modülden oluşan yaklaşık 350 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim programı 4. modül devam ediyor)
 • Anksiyete Bozukluklarında KDT: Yaşantısal Süreçlerin Kullanımı (Leslie SOKOL)
 • II. DEHB Enstitüsü (İstanbul)
 • Alkol Bağımlılığı Tedavisinde Sık Karşılaşılan Güç Durumlara Yaklaşım (Türkiye Psikiyatri Derneği Bolu Şubesi)
 • “Aile Terapilerinin Temelleri” I. Aşama Eğitimi (Türkiye Psikiyatri Derneği Bolu Şubesi)
 • “Anksiyete Bozukluklarında Farmakoterapi ve Psikososyal Tedavi Şekilleri Eğitim Programı” (Türkiye Psikiyatri Derneği Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi)
 • Adli Psikiyatri Kursu (Türkiye Psikiyatri Derneği Bolu Şubesi)
 • “Bolu ve Düzce İl Merkezlerinde Yaşayan Çocuklarda Depreme Bağlı Ruhsal Sorunlar: Ebeveyn Psikopatolojisinin Etkileri” Araştırma Projesi
 • “Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Yaşam Olayları Ruh Sağlığı İlişkisi” Araştırma Projesi
 • “İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Hastalarda Ruh Sağlığı Hizmetine Ulaşım Yolları” Araştırma Projesi
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Üyeliği
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Üyeliği
 • İstanbul Tabip Odası

Uzm. Dr. Keriman Akyıldız

 • Psikiyatri