Özgeçmiş

Kişisel Bilgiler

Eğitim

 • Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • İhtisas: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mesleki Kariyer

 • Siirt Devlet Hastanesi

 

Üyesi Olduğu Dernekler

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği

 

Yayınlar

 • Eltutar K, Acar F, Dincer N, Zırtıloglu S, Unsal E. Effects of Intravitreal Bevacizumab on Reduced Visual Acuity and Macular Thickness Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion. Clinical Ophthalmology 2013:7 1777–1780.
 • Eltutar K, Acar F, Kayaarası Ozturker Z, Unsal E, Ozdogan Erkul S. Structural Changes in Pseudoexfoliation Syndrome Evaluated With Spectral Domain Optical Coherence Tomography. Current Eye Research, Early Online 2015: 1-8.
 • Unsal E, Acar F, Kayaarası Ozturker Z, Eltutar K. The Effect of Cataract on Retina Nerve Fiber Layer Thickness in Eyes With or Without Glaucoma Assessed by Optical Coherence Tomography. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(6): 1371-80.

 

Poster ve Sözlü Sunum

 • Ulusal  Kongrelerde yayınlanmış 8 adet poster sunumu ve 2 adet sözlü sunumu bulunmaktadır.

 

Çalışma Gün ve Saatleri:

 • Hafta içi; 09:00 / 18:00
 • Cumartesi; 09:00 / 15:00

Op. Dr. Fahrettin Acar