Özgeçmiş

Branşı: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi: e-mail: ertugrul.kibar@oyh.com.tr

                         instagram: @drertugrulkibar

Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları: Endoskopik (kapalı yöntem) İşitme ve Kulak Cerrahisi, Septo-Rinoplasti, Baş Boyun Bölgesi Tümörleri, Vertigo (baş dönmesi), Tinnitus (Kulak çınlaması) , Ses ve Yutma Sorunları.

Eğitimi: 2011 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

2016 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi – KBB AD.

Çalışılan Kurumlar:

2016-2019 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

2019-2020 Yalova Devlet Hastanesi KBB Kliniği

2020- Halen Özel Uzmanlar Yalova Hastanesi

TEZ:

Vokal kord patolojisi olan hastalarda üst özefageal sfinkter basıncının değerlendirilmesi

E Kibar

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üyelikler

1- Türk Tabipler Birliği

2-Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Yeterlilik Belgesi

The Turkish Board Of Otorihnolaryngologj- Head and Neck Surgery Yeterlilik Belgesi sahibi.

Eserler:

•    Attention deficit hyperactivity disorder symptoms in children with vocal fold nodules

O Erdur, A Herguner, K Ozturk, E Kibar, C Elsurer, MK Bozkurt, …

International journal of pediatric otorhinolaryngology 85, 5-7

•    Aberrant internal carotid artery: a rare cause of dysphagia

K Ozturk, O Erdur, E Kibar, F Sofuoglu

Journal of Craniofacial Surgery 27 (3), 818

•    Evaluation of upper esophageal sphincter in benign vocal lesions

E Kibar, O Erdur, K Ozturk

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 275 (12), 3033-3037

•    Permanent quadriplegia following replacement of voice prosthesis

K Ozturk, O Erdur, E Kibar

Journal of Craniofacial Surgery 27 (8), e741-e743

•    Otosklerozlu olguların analizi

B Çolpan, K Öztürk, Ç Elsürer, E Kibar, Ö Erdur

Kulak Burun Boğaz Uygulamaları Dergisi 4 (3), 105-10

•    Hydatid Cyst of the Parotid Gland: A Rare Location

O Erdur, B Colpan, F Sofuoglu, E Kibar

Journal of Craniofacial Surgery 29 (1), e98-e99

•    Paediatric mandibular fractures: A retrospective study of 15 patients

E Demir, O Erdur, E Kibar, C Elsurer, MK Bozkurt, K Ozturk, B Colpan

British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 54 (10), e113-e114

•    Rekürren nazal septal piyojenik granülomun endoskopik eksizyonu

Ç Elsürer, Ö Erdur, H Dağıstan, MK Bozkurt, E Kibar, P Karabağlı

•    Ciddi burun tıkanıklığına neden olan dev konka bülloza

Ö Erdur, Ç Elsürer, E Kibar, MK Bozkurt

KBB Uygulamaları 35 (KBB Uygulamaları)

•    Rekürren nazal septal piyojenik granülomun endoskopik eksizyonu

Çağdaş Elsürer, Ömer Erdur, Hakan Dağıstan, Mete Kaan Bozkurt, Ertuğrul Kibar

KBB Uygulamaları 81 (2016;4(2):81-84)

•    Cervical vertebra osteophytes causing dysphagia: two case reports.

Z Fazliogulları, A Nayman, E Kibar, H Karabagli, K Ozturk, AK Karabulut

Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy

•    GIANT PLEOMORPHIC ADENOMA OF PARAPHARYNGEAL SPACE EXTENDING TO THE SKULL BASE

E Kibar, B Çolpan, F Sofiyev

Op. Dr. Ertuğrul KİBAR

  • KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi