Tip 2 diyabetin klasik tedavisinde diyet, ilaç, eksersiz ve eğitim yer almaktadır. Fakat bazen tüm tedavilere hatta insülin kullanımında bile diyabet kötü ilerleyici bir seyir izleyebilir. Bu durumda uygun hastalarda metabolik cerrahi etkili bir tedavi yöntemidir. Günümüzde dünyada bir çok metabolik cerrahi yöntemi uygulanmaktadır. (gastrik bypass, biliopankreatik diversiyon, duedonal switch, transit bipartisyon, sleeve gastrektomi gibi)
Bizim hastamız 46 yaşında 16 yıldır diyabet + hipertansiyon olup 13 yıldır insülin tedavisi almakta ve diyabet kontrolü kötü olan bir hasta idi. Günde yaklaşık 80 ünite insülin, 2 li antihipertansif ilaç ve antidiyabetik ilaç kullamasına rağmen kan şekerleri 350-400 arasında, HbA1c: 11,5 vucut kitle indeksi de 39 idi. Gerekli tetkiklerden sonra hastamıza transit bipartisyon ameliyatı yaptık, ameliyat sonrası 5 gününde taburcu edilirken insülinini keserek sadece 1 antidiabetik ilaç ile kan şekeri 200 altında olarak gönderdik.
Uygun tip 2 diyabetik hastalarda metabolik cerrahinin başarı şansı%76 -90 arasındadır.