Prof. Dr. Melih Cem BörübanKanser Hücreleri Nasıl Oluşuyor?

Vücudumuzdaki hücrelerin yüzeyinde bulunan PD-L1 denilen bir protein, yine hücrede bulunan PD-1 denilen bağlantı noktasına bağlandığında vücudun savunma sistemi bir süre çalışamaz oluyor.

Normalde bu sistemi vücudumuz hamilelik gibi özel durumlarda kullanıyor. Parolayı söyleyince güvenlik güçlerinin harekete geçmemesi gibi. Ancak Tümör hücrelerinde PD-L1 fazlaca çalışıyor ve vücudun immün sistemini (savunma sistemini) kendine karşı çalışamaz hale getiriyor.

Akciğer Kanseri Tedavisinde Kanser İlaçları Nasıl Etki Ediyor?

Pembroluzimab denilen ilaç tam da bu noktada devreye girip tümörün fazlaca kullandığı PD-L1 i (kaçak parolayı) engelliyor ve vücudun savunma sistemini tümörün baskısından kurtararak tümöre karşı savaşmasını sağlıyor.

Nivolumab da Pembrolizumab gibi bu gurupta bulunan diğer bir ilaç. (PD-1 i engelliyor) Atezolizumab ise etki mekanizmasında küçük farklar olsa da (PD-L1 i engelliyor ) benzer etki gösteren başka bir seçenek.

Daha önce yassı hücreli akciğer kanserinde yeni bir tedavi şansı yok iken artık PD-L1 i fazlaca kullandığı önceden tespit edilen tümörlerde, Pembrolizumab başarılı bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıktı. Akciğer adeno kanserlerinde de aynı şekilde bu tedavi kullanılabiliyor. Artık vücudun kendi savunma sistemini güçlendirerek tümöre karşı kullandığımızı söyleye biliriz.

Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedaviler

Bunun dışında akciğer edno kanserlerinde EGFR, ALK, ROS1, BRAF genetik değişiklikleri tespit edildiğinde bunları hedefleyen akıllı ilaçları (hedefe yönelik tedavileri) kullanabiliyoruz.

Bu tedavilerin klasik tedavilerden farkı hastalıklı hücreyle normal hücreyi daha iyi ayırt edebilmeleri ve vücuda daha az zarar vermeleri.

Bu tedavilerde ileriye doğru yol aldıkça, belki de kanserin birlikte hayatımızı sürdürebildiğimiz şeker, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklar arasına girdiğini görebileceğiz. Kanser tedavisindeki yeni gelişmeleri, zor anlarınızda bilimin size uzanan yardım elini tanımanız için sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.